Decorspel

Decorspel - Sering vzw

Wat

De deelnemers tekenen in kleine groepjes een plan van een kamer. Ze spelen een scène in de kamer voor de andere deelnemers. De kijkers raden zoveel mogelijk details over deze kamer.

Duur

30 tot 45 minuten

Voor wie

Ook geschikt voor deelnemers die niet (goed) kunnen lezen en schrijven.
Ook geschikt voor groepen met een gemengd niveau.

Materiaal

 • Pen en papier voor iedere deelnemer
 • Voldoende ruimte om te bewegen
 • Werk je met beginners Nederlands, geef dan elk groepje iemand mee die de taal kent.

Activiteit

Stap 1

 • Verdeel de groep in groepjes van 3 à 4 deelnemers. Alle groepjes werken gelijktijdig.
 • Geef de groepjes een 10-tal minuten de tijd om de opdracht uit te voeren en in te oefenen. 

Stap 2

 • Elke groep tekent op papier een plattegrond van een kamer in een huis. Bijvoorbeeld: een badkamer, een slaapkamer, een keuken, een huiskamer, een kelder, … 
 • Geef op de plattegrond ook aan waar de deuren, de ramen, de meubels, … staan.

Stap 3

 • Elke groep laat de ruimte aan de andere groepen zien door een scène te spelen waarin alles wat op de plattegrond staat aangegeven duidelijk wordt.
 • De kijkers krijgen per groep papier en pen. Zij proberen de plattegrond te tekenen terwijl de spelers in een lege ruimte de scène spelen.

Stap 4

 • Na afloop beschrijft elk kijkend groepje de kamer en de scène. 
 • De kijkers vertellen in welke kamer er gespeeld is en wat waar staat: bijvoorbeeld deuren, ramen, tafels, stoelen, kasten, … (en welke soort).
 • De kijkers vertellen ook wat de spelers deden in die ruimte: bijvoorbeeld een boek uit de kast nemen, ramen lappen, de was ophangen, … 

Stap 5

 • Als alle groepen hun beschrijving gaven, kijk je samen in hoeverre alles klopt met het oorspronkelijke ontwerp.
 • Schakel pas daarna naar de volgende presentatie.

Variatie 
Je kan ook breder gaan dan kamers in huis, dan kiezen de deelnemers een locatie: een plein, kantoor, station…


www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen