Stimuleer conversatie

Wat

Hoe zorg je ervoor dat het gesprek niet stilvalt? Hoe maak je conversatie met beginners?
Hoe zorg je ervoor dat je zelf niet teveel aan het woord bent? 
Welke vragen kan je stellen, buiten steeds dezelfde kennismakingsvragen?

De tips zijn bruikbaar voor zowel conversatiegroepen als voor duo's.

Activiteit

Wat doe je bij de start?

Zorg ervoor dat je de deelnemer(s) persoonlijk verwelkomt de eerste keer.

Vraag 'Wat is jouw naam?' en stel een paar korte vragen. Toon interesse en stel persoonlijke vragen.
Bijvoorbeeld

 • Heb je kinderen? Hoe heten ze? Is het veel werk?
 • Waar woon je ergens? Is dat een leuke buurt?

Onthoud de informatie en ga er volgende keer verder op in. Zo krijg je het gevoel dat je een band opbouwt.
Bijvoorbeeld

 • Naar welke school gaat jouw dochter? Is de school goed?

Hoe breid je het gesprek uit?

Mensen die pas Nederlands leren, hebben nog niet veel woordenschat. Ze kunnen enkel korte antwoorden geven. Het aantal gespreksonderwerpen is beperkt. 

Stel vragen

Het is aan jou om vragen te stellen om het gesprek vlot te laten lopen. Als je gesprekspartner de vraag te moeilijk vindt, kan je helpen door een eigen voorbeeld te geven.

Bijvoorbeeld

 • Waar woon je?
 • ?
 • Ik woon in Berchem, jij?
 • In Berchem.
 • Ah, jij woont ook in Berchem. Dat is leuk. In welke straat woon jij?
 • Statiestraat
 • Woon je in de Statiestraat?
  Daar zijn veel winkels he?
  Waar koop jij brood?
 • Sevli
 • Sevli? Dat ken ik niet. Is dat een Turkse bakker?
 • Ja, Turkse bakker.
 • Heeft die lekker brood? Welk brood koop jij daar? Zo’n lang brood of zo’n rond? (Beeld uit.)

Ga verder in op thema’s uit een vorige gesprek

Zo sluit je zeker aan bij de interesse van je gesprekspartner. Je toont ook dat je de vorige keer goed hebt geluisterd. Dat geeft de ander een goed gevoel en nodigt uit om nog meer te vertellen.

Bijvoorbeeld
Vorige keer vertelde iemand dat ze niet goed slaapt omdat de hond van de buren altijd blaft.
Vraag de volgende week: Maakt de hond van de buren nog altijd veel lawaai?

Durf je eigen gespreksonderwerp los te laten

Gaat het gesprek een andere richting uit omdat je gesprekspartner een zijsprong maakt? Dat is helemaal niet erg. Laat jouw onderwerp los en ga mee in het nieuwe thema.

Bijvoorbeeld

 • Maakt de hond van de buren nog altijd veel lawaai?
 • Gisteren veel hoofdpijn, druk.
 • Door de hond of door iets anders?
 • Stress.
 • Oei. Vertel, wat is er gebeurd?...

Spring niet te snel naar een nieuw thema, maar ga zoveel mogelijk verder op huidige onderwerp.

Weersta aan de verleiding om snel veel onderwerpen aan te snijden. Zo raak je snel uitgepraat… Ga steeds verder op de antwoorden die je krijgt en verruim door extra vragen.

Bijvoorbeeld
Je gesprekspartner vraagt: Heb jij een hond?

 • Nee, jij wel?
 • Nee, ik ook niet.
 • zou je een hond willen?
 • Ik weet niet. In mijn land hebben mensen geen dieren in huis.
 • Dus de dieren wonen buiten. Zijn dat honden of andere dieren?
 • Nee, koe, schaap.
 • Had jij zelf koeien en schapen?

Verklaar nieuwe woorden

In een groep: Wie kan helpen? Wie kan uitleggen wat ... is?

Leg zelf de betekenis uit.

 • Start bij het bekende. Toets af wat je gesprekspartner al weet via gerichte vragen.
  Bijvoorbeeld: Heb jij thuis een keuken? Wat staat daar allemaal in? Welke apparaten?... (om een ander apparaat uit te leggen)
 • Gebruik een internationaal woord.
  Bijvoorbeeld: Conflict in plaats van ruzie
 • Demonstreer en visualiseer: doe handelingen voor, wijs aan, zoek een foto op internet of op je smartphone.
 • Geef synoniemen of tegenstellingen.
 • Schrijf het woord op als de deelnemers dit vragen. Laat ze zelf ook noteren als ze dit willen.

Probeer het woord daarna nog een paar keer te gebruiken in verschillende zinnen. Je onthoudt een nieuw woord pas als je het 7 keer hebt horen gebruiken.

Als de deelnemers kunnen lezen en schrijven: Schrijf de woorden op bord. Laat ze zelf de woorden noteren.

Hoe zorg je ervoor dat een deelnemer toch een antwoord geeft op je vragen?

Sommige vragen zijn heel moeilijk, zeker als het gaat om open vragen over thema’s die minder bekend zijn.
Deelnemers antwoorden vaak niet omdat ze hun antwoord niet verwoord krijgen.  

Voor stille mensen helpt het om meerkeuzevragen te stellen.
Bijvoorbeeld bij een gesprek over een recept:

 • En jij? Maak jij dit ook?
 • Ja
 • Vind je het moeilijk of gemakkelijk om te maken?
 • Makkelijk
 • Gebruik jij ook boter? Of doe jij dat met olie?

Wat als je niets begrijpt van het antwoord?

Ga in op de woorden die je wel begrijpt. Probeer zo te achterhalen waarover je gesprekspartner praat.
Bijvoorbeeld

 • Gaat het over je kinderen?
 • Wat is er met je auto?
 • Brief? Heb je hem bij? Breng je hem volgende keer mee?

Hoe geef je feedback op een veilige manier?

Corrigeer niet rechtstreeks. Dan riskeer je dat mensen niet meer durven spreken.
Herhaal de zin in de correcte vorm.

Bijvoorbeeld

 • Ik heb 3 kind.
 • Ah, je hebt 3 kinderen. Meisjes of jongens?

Op zoek naar inspiratie voor vragen en thema's?

Je kan niet elke keer dezelfde kennismakingsvragen stellen. Andere thema’s en bijvragen:

 • Ik weet niet wat ik ga koken vanavond. Jij wel? Wat dan? Hoe maak je dat? En waar koop je dan die speciale groenten? Kost het veel? Wie kookt dat bij jou thuis? Van wie heb je dat geleerd? 
 • Wat doe jij in het weekend? Doe je dat samen met iemand? Doe je dat elke week? Met wie kan jij dan wel praten? Waar woont de rest van jouw familie? Hoe hebben jullie contact? Via facebook? Via Skype? Dan kan je elkaar ook zien? Wat laten jullie dan zien?
 • Heb je gisteren naar TV gekeken? Welk programma zie je graag? Wat is voor jou het leukste programma? Waar gaat dat over? Wat vind je er goed aan? Is het over een familie? Over politiek? Kijkt jouw vrouw mee of kijkt zij liever iets anders? Wat kijkt zij dan? Wat is er leuk aan? Kijk je ook programma’s in het Nederlands? En jouw kinderen? Kijk jij dan mee?
 • Wat vind je speciaal in België? Wat is raar voor jou? Of wat is anders? Hoe gaat dat dan in jouw land?

Link terug naar de eigen cultuur. Die is bekend en veilig. Bovendien geeft het je de kans om inhoudelijke thema’s bespreekbaar te maken.

 • wat doen mensen in jouw cultuur op zondag? Gaan jullie daar ook in de natuur wandelen? Of blijven jullie binnen? Welke spelletjes speelde jij kind was? …

www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen