Zet in op kwaliteit

Zet in  op kwaliteitsvolle oefenkansen.

Deze kwaliteitscriteria, geënt op onderzoek en praktijkervaring, kunnen jullie daarbij helpen.

  • Werk op maat van de anderstalige en vraaggericht. Speel in op de interesses van de anderstalige.
  • Zorg voor een goede inbedding in de maatschappij: een oefenkans die ingebed is in de maatschappij en linken legt naar andere organisaties, activiteiten… verhoogt de kans op verankering.
  • Ga voor authenticiteit en functionaliteit: de deelnemers oefenen Nederlands in situaties die zo authentiek mogelijk zijn. Daardoor leg je een stevige link met de maatschappij. De taal die de deelnemers oppikken, is functioneel en meteen inzetbaar in het dagelijkse leven.
  • Creëer een veilige context: de deelnemers moeten zich veilig voelen om Nederlands te oefenen, om te durven spreken en om fouten te durven en te mogen maken.
  • Ondersteun de Nederlandstalige gesprekspartners, aangezien zij deel uitmaken van de methodiek. Wie ze zijn, welke rol ze spelen en hoe ze ondersteund worden, bepaalt de kwaliteit van de oefenkans. Vraag bv. een vorming duidelijke taal aan.
  • Stem de methodiek af op de spreekvaardigheidvan de deelnemers. 
  • Stem de methodiek af op het opleidingsniveau (van ongeschoold tot hooggeschoold) en de zelfredzaamheid van de deelnemers.
  • Zorg voor herhaling van jouw oefenkans. Stimuleer de anderstaligen om meer dan een keer deel te nemen. 

 

Deze criteria zijn opgesteld door het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, In-Gent, het Huis van het Nederlands Brussel en vzw 'de Rand'. Deze criteria zijn gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring.