Oefen hier je Nederlands

Op www.oefenhierjeNederlands.be staan adressen waar je Nederlands kan oefenen, activiteiten en een taalspelletje. Nederlandstaligen die anderstaligen willen helpen oefenen, krijgen tips.

Oefen hier je Nederlands geeft mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, de kans om Nederlands te spreken in het dagelijkse leven. Een taal leer je immers door veel te oefenen. Daarom vraagt vzw ‘de Rand’ handelaars, apothekers, verenigingen, etc. om anderstaligen daarmee te helpen. We vragen hen om niet te snel naar een andere taal over te schakelen als een klant, patiënt of bezoeker nog niet heel goed Nederlands spreekt.

Nederlandstaligen krijgen tien tips om de communicatie in het Nederlands gemakkelijker te maken: zaken aanwijzen, langzamer en duidelijk spreken, synoniemen gebruiken … We verplichten hen met deze actie niet om altijd en met iedereen Nederlands te spreken, maar vragen hen wél om Nederlands te spreken met wie wil oefenen.

Op de website staat informatie voor Nederlands- en anderstaligen.

Terug naar de resultaten