Kwaliteitslabel taaloefenkans voor vrijwilligers

Organisaties die kwaliteitsvolle taaloefenkansen creëren voor anderstalige vrijwilligers kunnen het kwaliteitslabel 'taaloefenkans voor vrijwilligers' ontvangen.

Wat is het label?

Het label wordt uitgereikt door atlas · vzw integratie & inburgering  Antwerpen en

 • veruiterlijkt de inspanningen die de organisatie levert om een kwaliteitsvolle taaloefenkans te bieden aan volwassenen die Nederlands leren.
 • geeft aan dat de organisatie hierbij ondersteund wordt door atlas · vzw integratie & inburgering Antwerpen, team Taalbeleid en Taalpromotie .
 • is geldig voor 1 jaar. Jaarlijks wordt de taaloefenkans geëvalueerd en bekeken of het label verlengd kan worden.

Wie krijgt het label?

Atlas beslist wanneer de organisatie het label krijgt op basis van diverse criteria:

 • Het aangeboden vrijwilligerswerk is een echte oefenkans. Er moet Nederlands gesproken of geschreven worden en er moet taalcontact met Nederlandstaligen zijn.
 • De organisatie engageert zich voor langere periode en voor meerdere vrijwilligers.
 • Er is voldoende draagvlak binnen de organisatie voor het oefenproject:
  • De organisatie staat open voor anderstalige vrijwilligers en weet dat er extra inspanningen voor nodig zijn
  • De organisatie garandeert een veilige oefenomgeving
 • De organisatie is bereid om een vorming duidelijke taal te volgen indien nodig.
 • De organisatie is bereid om observatie door Atlas, team Taalbeleid en Taalpromotie toe te laten, samen de analyse te bespreken en de adviezen op te volgen.

Meer info

Krisje Telders
atlas • integratie & inburgering Antwerpen
03 338 70 68 • krisje.telders@stad.antwerpen.be