Projectoproep taaloefenkansen Nederlands

Onder impuls van de stad lanceerde Atlas een projectoproep om het aanbod taaloefenkansen in Antwerpen uit te breiden en te vernieuwen.

Van de 20 ingediende projectvoorstellen selecteerde de jury 6 projecten die beantwoorden aan een grote vraag in Antwerpen. Deze organisaties krijgen vanaf februari 2020 middelen om tijdens het volgende jaar een boeiende oefenkans te realiseren:

  • Samenlevingsopbouw en Filet Divers bouwen hun reguliere werking om naar een oefenkans.
  • Taalmaat breidt zijn buddywerking met Linguapolis-studenten en Nederlandstalige studenten uit naar Karel de Grote Hogeschool (KDG) en AP Hogeschool.
  • Posthof biedt een Buurtbabbel voor ouders met kleine kinderen.
  • Anderstaligen kunnen Nederlands oefenen in duo met ouderen in woonzorgcentrum (WZC) Hollebeek.
  • En de Zomer van Antwerpen zet laagopgeleide anderstaligen met een buddy in als vrijwilliger in de Zomerbar, met extra ondersteuning van een lespakket ter plaatse.

Atlas ondersteunt de projecten met vorming, coaching  en feedback

Bijlagen: