Een label voor WZC 't Zand

atlas · vzw integratie & inburgering  Antwerpen  reikt aan WZC ’t Zand het kwaliteitslabel ‘Taaloefenkans voor vrijwilligers’ uit voor het project ‘vrijwilliger bij de maaltijd’ en ‘vrijwillige rolstoelduwer’ op basis van:

  • Het project werd bijgestuurd op basis van evaluatiepunten van het vorige jaar.
  • De Nederlandstalige vrijwilligers en het personeel betrokken bij het rolstoelproject volgden een vorming Duidelijke Taal in juli 2016.
  • Binnen het project maatwerk met Open School (vooropleiding en stage als vrijwilliger bij de maaltijd) was er een groot draagvlak bij de medewerkers. Zij boden vriendelijke en aangepaste ondersteuning aan de taalzwakke stagiaires.
  • Binnen het project rolstoelduwen werden aanpassingen gedaan om de taaloefenkans te vergroten. Er werden alternatieven ontwikkeld voor regendagen. De wandeling werd aangevuld met een aansluitend halfuurtje conversatie in de cafetaria.
  • WZC ’t Zand is bereid om na te denken over alternatieve vrijwilligerstaken die een fijne taaloefenkans kunnen zijn.
  • WZC ’t Zand denkt na over manieren om de taaloefenkans bij het rolstoelduwen te vergroten.
  • WZC ’t Zand is bereid om Nederlandstalige vrijwilligers te laten meewandelen die louter als taak hebben om de conversatie tussen bewoners, medewerkers en vrijwilligers te stimuleren.