Een label voor Kindervreugd

atlas · vzw integratie & inburgering  Antwerpen reikt opnieuw aan Kindervreugd vzw het kwaliteitslabel ‘Taaloefenkans voor vrijwilligers’ uit voor het project ‘Anderstalige hulpanimatoren op het speelplein’ op basis van:

  • Het project blijft een heel interessante en intensieve taaloefenkans
  • De Nederlandstalige instructoren namen deel aan de vorming Duidelijke Taal in oktober 2016 en pasten dit toe in de daaropvolgende cursussen voor animator op het speelplein.
  • Kindervreugd organiseerde opnieuw een crash cursus animatie voor de vrijwilligers. Deze cursus was van goede kwaliteit en aangepast aan het niveau van de anderstaligen. De cursus bereikte zijn doel.
  • Er is regelmatig overleg en samenspraak over de start en aanpak van het nieuwe seizoen.
  • Kindervreugd is bereid om verder na te denken over een taal- en diversiteitsbeleid. Ze willen hun onthaalbrochure voor ouders aanpassen in klare taal en zoeken ondersteuning voor het onthaalpersoneel in hun communicatie met de ouders.
  • Kindervreugd wil samen werken met Team Taal en met Team Interculturaliseren van Atlas om de animatorcursus te herwerken.