Babbel en Muziek

Wat

De deelnemers zingen Nederlandstalige liedjes en oefenen zo hun Nederlands. Samen met de deelnemers verken je de tekst van het lied. Samen zingen en praten over de inhoud van liedjes en wat zingen te weeg brengt, werkt verbindend tussen de deelnemers. 

Of probeer eens een taalriedel: Op een vast ritme leren de deelnemers alledaagse zinnen nazeggen.