Babbel en Color Cards

Wat

Je toont foto’s aan de deelnemers. Je brengt (nieuwe) woordenschat aan via foto’s op color cards of eigen materiaal. Je oefent met hen de nieuwe woorden in. Daarna geef je een opdracht zodat ze de woorden zelf gebruiken.

Doel

De deelnemers

  • leren nieuwe woorden
  • babbelen over alledaagse en herkenbare thema’s
  • wisselen ervaringen uit.