Studio inrichten

Wat

De deelnemers kiezen zelf een inrichting van een studio en praten hierover.

Duur

2 uur

Voor wie

Ook geschikt voor groepen met gemengd niveau - analfabete deelnemers

Materiaal

 • voldoende catalogi van IKEA zodat de deelnemers er per 2 in kunnen werken
 • blad met opdracht per deelnemer

Activiteit

Introductie

Toon de deelnemers een IKEA-catalogus en stel hen enkele vragen :

 • Ken je dit? Wat is dit?
 • Van welke winkel is deze catalogus?
 • Ben je daar al eens geweest?
 • Wat kan je daar kopen?
 • Was je tevreden?

Lees het opdrachtenblad voor. Of laat een deelnemer het opdrachtenblad voorlezen.

Check of alle deelnemers alle woorden begrijpen. Stel open vragen (geen ja/nee vragen): Wat is het budget?

Leg het woord budget uit:

 • Laat de deelnemers het woord zelf aan elkaar uitleggen. Wie kan zeggen wat het woord budget is.
 • Geef of vraag herkenbare voorbeelden:
  -  Ik ga naar de winkel. Mijn budget is 50,00€. Ik kan maximum 50,00€ uitgeven. Meer geld mag ik niet uitgeven.
  -  Zoek een voorbeeld uit de groep: Koop je soms meubels? Ga je naar de markt?
  -  En ga dan verder met een voorbeeld uit de groep: Wat is jouw budget? Hoeveel geld geef je uit als je … koopt?
  -  Herhaal het antwoord van de deelnemer met het woord budget in de zin. ‘Je hebt een budget van €20,00 om naar de markt te gaan.’
  -  Schrijf het woord op een bord.

Maak een lijst

De deelnemers maken per twee een lijst: Wat heb je echt nodig?

Daarna zoeken ze in de IKEA-catalogus de producten van de lijst en scheuren het uit.

Presenteer

De deelnemers presenteren per 2 wat ze gekozen hebben.

Stel de volgende vragen: 

 • Wat heb je gekocht?
 • Ben je binnen je budget gebleven?
  Zo nee, hoe ga je het betalen?
  Zo ja, heb je geld over? Wat ga je daarmee doen?

 


www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen