Junior alias

Wat

Teams van 2 deelnemers (min. 2 teams) spelen Junior Alias. Een deelnemer beschrijft een voorwerp op de kaart. De andere deelnemer van datzelfde team raadt het voorwerp. Als hij het juist raadt, zet hij zijn pion één vakje op het bord vooruit. Het team dat als eerste aan de finish komt, wint.

Duur

30 à 45 minuten

Voor wie

Voorbereiding

Ga naar het documentatiecentrum DocAtlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen en ontleen Junior Alias woord- en beeldspel.

Activiteit

  • De zandloper wordt omgedraaid.
  • Speler A van team 1 neemt een kaart en beschrijft het voorwerp op de kaart zonder het woord uit te spreken. Speler B van datzelfde team 1 probeert het voorwerp te raden. Voor elk geraden woord mag de pion één vakje vooruit.
  • Zolang de zandloper loopt, doet het team verder.
  • Het team dat als eerste aan de finish komt is de winnaar.

www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen