Gezondheid: gezonde en ongezonde gewoonten

Wat

De deelnemers praten over foto’s met gezonde en ongezonde gewoonten.

Duur

2 uur 

Voor wie

Ook geschikt voor groepen met gemengd niveau - analfabete deelnemers

Activiteit

Introductie

Leg alle foto’s op een tafel.

Ga rond de tafel staan met de groep.

Vraag: Kijk naar de foto’s. Waarover denk je dat we gaan praten? Wat is het thema?

Neem een foto waarover je wil praten. Geef zelf het eerste voorbeeld:
‘Ik heb deze foto gekozen want het gaat over roken. Ik heb vroeger ook gerookt. Nu rook ik niet meer want dit is te ongezond. Je mag niet meer roken in een café of restaurant. Je mag buiten nog wel roken, bijvoorbeeld op het terras. '

Stimuleer de groep om over het thema te praten door bijvragen te stellen:

  • Waarom is roken ongezond?
  • Is het goed of slecht dat je niet meer mag roken in een café of restaurant? Wat vinden jullie hiervan?

Laat ieder om de beurt een foto kiezen en er iets over vertellen: 'Je hebt deze foto gekozen. Kan je er iets over vertellen?'

Vraag door als de deelnemer niet veel zegt: 'Wat staat erop? Waarom heb je deze foto gekozen?'

Stel elkaar vragen

Geef de deelnemers de instructie:

  • Bedenk een vraag bij je foto.
  • Wandel door elkaar en stel elkaar je vraag.
  • Doe een kort gesprek en stel elk je vraag.
  • Ga daarna naar iemand anders en stel opnieuw je vraag.
    Bijvoorbeeld: ‘Wandel je graag? Ja: Waar wandel je graag? Of nee: Waarom niet?’

De deelnemers stellen hun vraag aan zoveel mogelijk andere deelnemers.

Daarna overloop je in grote groep per deelnemer:

  • Wat was jouw vraag?
  • En wat was een leuk of interessant antwoord?

www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen