Gezondheid: gewoonten en klachten

Wat

Deelnemers praten over het thema gezondheid aan de hand van foto's. Ze benoemen klachten.

Duur

2 uur

Voor wie

Ook geschikt voor groepen met gemengd niveau - analfabete deelnemers

Materiaal

Activiteit

Gesprek over gezonde en ongezonde gewoonten

Verdeel de groep in kleine groepjes van 3 of 4 personen.

Verdeel foto’s over gezonde en ongezonde gewoonten: Praat samen over de foto’s. Wat is gezond of ongezond? Waarom?

Vraag opnieuw in de grote groep per foto: Is dit gezond of ongezond? Waarom?

Het groepje vertelt eerst wat ze hebben besproken. Stimuleer de anderen om ook hun mening te formuleren of vragen te stellen:

  • Vind je dit ook? Waarom?
  • Slaap jij veel? Waarom?

Gesprek over Wanneer ga je naar de dokter? Wanneer ben je ziek?

Ga rond een tafel staan met een A3 papier met het woord 'ziek'en grote post-its.

Vraag aan de groep: Wanneer ga je naar de dokter? Wanneer ben je ziek?

Schrijf elk antwoord op een post-it en laat een deelnemer het woord op de A3 rond het woord ‘ziek’ plakken.

Leg de foto’s met klachten op de tafel. Geef de volgende instructie:

  • Bekijk de foto’s. Wat is het probleem?
  • Lees de zin voor. Of laat een sterke deelnemer de zin voorlezen:

Ik heb hoofdpijn

Ik moet overgeven/braken.

Ik moet hoesten

Ik heb keelpijn.

Ik heb een verstopte neus.

Ik heb buikpijn.

Ik heb diaree.

Ik ben verstopt.

  • Geef de instructie: Zoek de juiste foto. Doe dit voor elke foto.
  • Verzamel alle foto’s opnieuw.
  • Neem zelf 1 foto en beeldt het symptoom uit. De andere moeten het symptoom benoemen. Als iemand het benoemt wijs je ook naar het woord op de A3.
  • Geef een foto aan een deelnemer. De andere deelnemers mogen deze foto niet zien. Vraag aan de deelnemer met de foto om het uit te beelden. De anderen moeten het symptoom benoemen. Doe dit  zo voor alle foto’s.

www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen