Gezondheid: stellingen over ziek zijn

Wat

Je spreekt over ziek zijn en naar de dokter gaan aan de hand van stellingen.

Duur

2 uur

Voor wie

Ook geschikt voor groepen met gemengd niveau - analfabete deelnemers

Materiaal

 • Druk de stellingen af op A4 formaat, 1 stelling per blad.
 • Voorzie een rood en groen kaartje per deelnemer.

Activiteit

Kies of je in grote groep of in kleine groepjes (per 3 of 4) wil werken.

In de grote groep

Zijn er mensen in de groep die niet (goed) kunnen lezen? Neem telkens een stelling vast en lees voor.

Kunnen alle deelnemers voldoende lezen? Laat om beurt een deelnemer een stelling voorlezen.

 • Luister naar een stelling:
  - Je antwoord is ja? Steek de groene kaart omhoog.
  - Je antwoord is nee? Steek dan de rode kaart omhoog.
 • Vraag per stelling aan 1 of 2 mensen met rood en 1 of 2 met groen: Waarom niet? Waarom wel?

Check bij elke vraag en bij elk antwoord of de deelnemers alle woorden goed begrijpen.

 • Stel open vragen (geen ja/nee vragen): Wat is verkoudheid?
  Wat voel je dan? Doet dat pijn?
 • Laat de deelnemers zelf een woord aan elkaar uitleggen: Wie kan zeggen wat verkoudheid is?

Als vraag en antwoord duidelijk zijn, vraag je door:

 • Wie zegt dit ook?
 • Wie heeft er een voorbeeld? Kan je het vertellen?
 • Wie zegt iets anders?

Laat de verschillende meningen en verhalen aan bod komen.

Vraag door en maak steeds verbinding met de andere deelnemers door vragen te stellen.

In kleine groepjes

Maak groepjes van 3 of 4 personen om over de vragen te spreken.

Geef de instructie: Lees samen een vraag en spreek erover in je groepje.

Zet deelnemers die niet (goed) lezen bij deelnemers die wel goed lezen zodat ze de vragen kunnen voorlezen aan elkaar.

Loop rond en luister naar de gesprekken. Help als het moeilijk gaat door vragen te stellen. Zorg ervoor dat de deelnemers zelf zoveel mogelijk aan het woord zijn.

Rond af door in grote groep uit elk groepje iemand over hun stelling en hun mening te laten vertellen.

Vraag door en betrek de andere deelnemers:

 • Wie vind dit ook?
 • Hoe is dat voor jou?
 • Geef eens een voorbeeld. Leg uit…

www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen