Gezonde voeding

Wat

De deelnemers praten over gezonde voeding. Wat is gezond en ongezond? Eten ze zelf gezond?

Duur

2 uur

Voor wie

Materiaal

Activiteit

Introductie

Leg de A4's gezond / ongezond op een tafel en ga er rond staan of zitten.

Geef aan elke deelnemer een foto van voeding (groenten, fruit, snoep, …)

Vraag om de beurt aan de deelnemers:

 • Wat zie je op de foto?
 • Eet jij dit graag?
 • Eet jij dit vaak?
 • Is het gezond / ongezond?
 • Waarom?

Vraag: 'Leg  je foto bij gezond of ongezond op de tafel.'

Bespreek de voedingsdriehoek

Geef aan elke deelnemer een folder van de voedingsdriehoek.

 De deelnemers spreken of begrijpen nog niet zo veel Nederlands. 

Bespreek elke vraag in grote groep:

Bekijk de voedingsdriehoek in de folder. 

 • Wat moet je het meeste eten?
  Extra vragen bij bespreking: Hoeveel porties per dag? Doe jij dat? (groenten, fruit, granen, bonen, plantaardige olie, noten)
 • Wat moet je ook veel eten?
  Extra vragen bij bespreking: Wat kan je in plaats van vlees of vis eten? (tofu, noten, bonen, …)
 • Wat moet je minder eten? (rood vlees, boter,…)
 • Wat moet je zo weinig mogelijk eten?
 • Wat moet je veel drinken? Hoeveel? (8 glazen water per dag)

Geef de sterkere deelnemers het vragenblad zodat ze kunnen noteren.

 De deelnemers spreken al een beetje Nederlands maar durven nog niet zo goed praten

Zet de deelnemers in kleine groepjes (per 2 of 3). Deel het vragenblad uit.

'Kijk naar de voedingsdriehoek in de folder en praat over elke vraag. Iemand mag het antwoord opschrijven. Daarna bespreken we samen in grote groep alle vragen.'

Bespreek daarna de vragen in grote groep.

 • Wat moet je het meeste eten?
  Extra vragen bij bespreking: Hoeveel porties per dag? Doe jij dat? (groenten, fruit, granen, bonen, plantaardige olie, noten)
 • Wat moet je ook veel eten?
  Extra vragen bij bespreking: Wat kan je in plaats van vlees of vis eten? (tofu, noten, bonen, …)
 • Wat moet je minder eten? (rood vlees, boter,…)
 • Wat moet je zo weinig mogelijk eten?
 • Wat moet je veel drinken? Hoeveel? (8 glazen water per dag)

Matching oefening gezonde voeding

Zet de deelnemers in kleine groepjes. Zet de goede lezers bij deelnemers die minder goed of niet kunnen lezen.

Deel de uitgeknipte kaartjes met foto’s uit. Vertel aan elkaar: Wat zie je op de foto?

Deel daarna de uitgeknipte zinnen uit aan deelnemers die kunnen lezen. Lees de zin voor in je groepje. Leg de juiste zin bij de juiste foto.

Doe zelf de test

Deel de test gezonde voeding uit aan elke deelnemer.

Laat de deelnemers die kunnen lezen de zinnen één voor één voorlezen in de groep.

Klopt het voor jou? Doe jij dit zo? Zet dan een kruisje.


www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen