Dagelijkse activiteiten in 1 week

Wat

Je praat over dagelijkse activiteiten, vrije tijd en hobby’s.

Duur

2 uur

Voor wie

Ook geschikt voor groepen met gemengd niveau - analfabete deelnemers

Materiaal

  • een activiteitentabel per deelnemer
  • Color cards daily activities uit docAtlas
  • balpennen voor sterke deelnemers
  • een bord of flip-over en stiften

Activiteit

Introductie

Vraag aan de groep: Wat heb je deze morgen/vandaag gedaan, voor je naar hier kwam?  

Deel de activiteitentabel uit aan de deelnemers. Overloop de activiteiten in de tabel.

Check bij elke activiteit of de deelnemers de woorden begrijpen door open vragen te stellen: Wat is dat? Kan je een voorbeeld geven?

Betrek ook andere deelnemers: Doe jij dat ook? Wat doe jij?

Leg de tabel uit:

  • 1ste kolom en 2de kolom: hoeveel tijd besteed je aan deze activiteit? Per dag of week?
  • 3de kolom: hoeveel tijd wil je spenderen aan deze activiteit? Liever meer of liever minder?
  • Laatste rij: heb je ook nog tijd voor leuke dingen/ vrije tijd?

Gesprek in kleine groepjes

Laat de deelnemers per 2 of 3 de tabel invullen. Zet sterke deelnemers bij deelnemers die moeizaam of niet kunnen lezen en schrijven.

Geef de instructie: Lees samen en spreek erover in je groepje. Noteer jouw tijd in de kolommen. Sterke deelnemers kunnen de antwoorden noteren voor deelnemers die niet kunnen schrijven.

Loop rond en luister naar de gesprekken. Help als het moeilijk gaat door vragen te stellen.
Zorg ervoor dat de deelnemers zelf zoveel mogelijk praten.

Gesprek in grote groep

Stel per activiteit een vraag aan 1 deelnemer. Bijvoorbeeld: Hoeveel tijd besteed je aan huishoudelijk werk? Vind je dat te veel of te weinig?

Laat de deelnemer een vraag stellen over de volgende activiteit aan een andere deelnemer.

Betrek andere deelnemers in het gesprek: Is dat bij jou ook zo?

Herhaal tot je alle activiteiten besproken hebt.

Stel op het einde vragen over vrije tijd:

  • Wie heeft vrije tijd? Wie niet?
  • Wat doe je in vrije tijd? Heb je hobby’s?

www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen