Kwaliteitslabel taaloefenkans voor vrijwilligers

Organisaties die kwaliteitsvolle taaloefenkansen creëren voor anderstalige vrijwilligers kunnen het kwaliteitslabel 'taaloefenkans voor vrijwilligers' ontvangen.

Wat is het label?

Het label wordt uitgereikt door atlas · vzw integratie & inburgering  Antwerpen en

 • veruiterlijkt de inspanningen die de organisatie levert om een kwaliteitsvolle taaloefenkans te bieden aan volwassenen die Nederlands leren.
 • geeft aan dat de organisatie hierbij ondersteund wordt door atlas · vzw integratie & inburgering Antwerpen, team Taalbeleid en Taalpromotie .
 • is geldig voor 1 jaar. Jaarlijks wordt de taaloefenkans geëvalueerd en bekeken of het label verlengd kan worden.

Wie krijgt je het label?

Atlas beslist wanneer de organisatie het label krijgt op basis van diverse criteria:

 • Het aangeboden vrijwilligerswerk is een echte oefenkans. Er moet Nederlands gesproken of geschreven worden en er moet taalcontact met Nederlandstaligen zijn.
 • De organisatie engageert zich voor langere periode en voor meerdere vrijwilligers.
 • Er is voldoende draagvlak binnen de organisatie voor het oefenproject:
  • De organisatie staat open voor anderstalige vrijwilligers en weet dat er extra inspanningen voor nodig zijn
  • De organisatie garandeert een veilige oefenomgeving
 • De organisatie is bereid om een vorming duidelijke taal te volgen indien nodig.
 • De organisatie is bereid om observatie door Atlas, team Taalbeleid en Taalpromotie toe te laten, samen de analyse te bespreken en de adviezen op te volgen.

Meer info

Krisje Telders
atlas • integratie & inburgering Antwerpen
03 338 70 68 • krisje.telders@stad.antwerpen.be